Home page

My Career from 02Hero

Projekat „My Career from zero to hero – ojačavanje mreža civilnog društva Zapadnog Balkana za implementaciju inovativnih modela zapošljavanja mladih, koji nisu u sistemu obrazovanja ili obuka niti su zaposleni, za poslove budućnosti u okviru četvrte digitalne revolucije“ trogodišnji je program Centra za omladinski rad – CZOR (Srbija), Forum MNE (Crna Gora), Centra za edukaciju mladih (Bosna i Hercegovina), Youth for Social Change – YSC (Albanija) i TOKA (Kosovo).

Zapadni Balkan pati od visoke stope nezaposlenosti, a pogotovo kada je reč o zapošljavanju mladih, koje je visoko na dnevnom redu razvoja Zapadnog Balkana. ZB i dalje je region sa najvećim „odlivom mozgova“ u Evropi i sa najvećim procentom mladih koji žele da napuste svoje zemlje. Kontinuirano raseljavanje, posebno mladih i visoko obrazovanih, generisaće neusklađenost između raspoloživih veština i potrebne radne snage.

Pet partnerskih organizacija, od kojih su tri – CZOR, Forum MNE i Centar za edukaciju mladih – i prethodno uspešno sarađivale na različitim projektima, identifikovale su taj problem kao važan razlog za regionalnu saradnju. 

Zajednički cilj – ojačati kapacitete civilnog društva i nezavisnih aktera da konstruktivno sarađuju sa vladama, kako bi zajedno pronašli inovativna rešenja za pojedinačne prioritetne oblasti pitanja zapošljivosti mladih. 

Projektom će biti osnaženo više od 350 organizacija i 250 NEET mladih (mladi koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti usavršavaju), povećani će biti kapaciteti za umrežavanje, objedinjavanje resursa i stručnosti lokalnih organizacija civilnog društva iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Albanije i Kosova, radi razvoja i pilotiranja inovativnog održivog modela zapošljivosti mladih, fokusiranog na veštine 4.0 digitalne revolucije (digitalne, preduzetničke i prenosive veštine).

My Career from 02Hero finansira Evropska Unija. Projekat su podržali Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Swiss Cooperation Office u Srbiji, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nacionalna služba za zapošljavanje. 

Prvi rezultati istraživanja u okviru projekta biće predstavljeni u utorak 15. decembra kroz Nacionalni dijalog o kvalitetu podrške NEET mladima – „NEETworking“. Cilj te konferencije je unapređenje sistema podrške mladima koji pripadaju NEET kategoriji, i to kroz vizuru javnih politika, poboljšanja međusektorske saradnje i inovativnih modela rada. Sam dijalog biće prilika za razmenu iskustava između organizacija civilnog društva, biznis sektora, državnih institucija i resornih ministarstava, o izazovima sa kojima se susreću NEET mladi u Srbiji

Prijavi se za učešće u konferenciji OVDE.

Nacionalni dijalog zajednički organizuju CZOR, Fondacija Ana i Vlade Divac i Beogradski centar za ljudska prava, u okviru projekata koje finansira Evropska unija, te će konferenciju će otvoriti Ambasador i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Nj.E. Sem Fabrici.