Aktivnosti projekta

Aktivnosti projekta
. Albanija

Nacionalna konferencija „Prezentacija One-stop-shop modela integrisanih usluga“

YSC u Albaniji organizuje onlajn nacionalnu konferenciju za promociju One-stop-shop modela integrisanih usluga za povećanje zapošljivosti mladih.

. Kosovo

Onlajn nacionalna konferencija „Moja karijera na putu do heroja“

TOKA organizuje onlajn konferenciju na Kosovu pod nazivom „Moja karijera na putu do heroja“ 28. januara u 9:30h.

. Srbija

Treba umrežiti sve postojeće resurse i kreirati inovativne i integrisane usluge za NEET mlade

„NEETworking“ platforma, koja je otvorila nacionalni dijalog za unapređenje kvaliteta podrške zapošljivosti mladih, okupila je preko 120 predstavnika Vlade Republike Srbije, EU delegacije, javnih institucija, organizacija civilnog društva, biznis sektora i medija.

NACIONALNA ONLINE KONFERENCIJA “PREDSTAVLJANJE ONE- STOP- SHOP MODELA ZA ZAPOŠLJIVOST MLADIH“
. Crna Gora

MEĐUSEKTORSKA SARADNJA KAO REŠENJE PITANJA ZAPOŠLJIVOSTI MLADIH

Konferenciju „Predstavljanje one- stop- shop modela za zapošljivost mladih“ je organizovala nevladina organizacija Forum MNE, u okviru projekta “Moja karijera na putu do heroja - jačanje mreže organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za sprovođenje integrisanog modela usluga za zapošljivost mladih i buduće poslove 4.0 digitalne revolucije“.

. Srbija

NEETworking – Nacionalna konferencija o kvalitetu podrške NEET mladima

„NEETworking“ platforma, nacionalni dijalog za unapređenje kvaliteta podrške zapošljivosti NEET mladih, održaće se 15. decembra 2020, od 10 do 13:30 časova. Konferenciju organizuju Centar za omladinski rad, Fondacija Ane i Vlade Divac i Beogradski centar za ljudska prava.

Online Konferencija MNE
. Crna Gora

NACIONALNA ONLINE KONFERENCIJA “PREDSTAVLJANJE ONE- STOP- SHOP MODELA ZA ZAPOŠLJIVOST MLADIH“

Forum MNE organizuje online konferenciju „Predstavljanje one-stop-shop modela za zapošljivost mladih“.