Kategorija

Javni događaji

.

NEZAPOSLENI MLADI LJUDI U BIH SU OGROMAN NEVIDLJIVI RESURS ZA RAZVOJ DRUŠTVA KROZ ZAPOŠLJAVANJE I RAD U IT DJELATNOSTIMA

U okviru regionalnog projekta „My Career from Zero to Hero“, BeeZone biznis inkubator Centra za edukaciju mladih, 12. februara 2021. organizirao je interaktivnu online konferenciju pod nazivom „NEET 4 change – nevidljivi resurs“.

.

Multisektorski pristup u svrhu povećanja zapošljivosti mladih

4. februara 2021. YSC održao je nacionalnu konferenciju u Albaniji „Prezentacija One-stop-shop modela integrisanih usluga za zapošljivost mladih“ u okviru projekta „Moja karijera na putu do heroja“.

.

KONFERENCIJA „NEET 4 CHANGE – NEVIDLJIVI RESURS“

BeeZone biznis inkubator Centra za edukaciju mladih organizuje konferenciju pod nazivom „NEET 4 Change – nevidljivi resurs“ u okrivu regionalnog projekta „My Career from Zero to Hero“.

.

One-stop-shop model: Inovativni stimulus za zaposlenje mladih u ICT sektoru

Konferenciju „Moja karijera na putu do heroja“ organizovala je nevladina organizacija TOKA u okviru regionalnog projekta „Moja karijera na putu do heroja“.

.

Nacionalna konferencija „Prezentacija One-stop-shop modela integrisanih usluga“

YSC u Albaniji organizuje onlajn nacionalnu konferenciju za promociju One-stop-shop modela integrisanih usluga za povećanje zapošljivosti mladih.

.

Onlajn nacionalna konferencija „Moja karijera na putu do heroja“

TOKA organizuje onlajn konferenciju na Kosovu pod nazivom „Moja karijera na putu do heroja“ 28. januara u 9:30h.

.

Treba umrežiti sve postojeće resurse i kreirati inovativne i integrisane usluge za NEET mlade

„NEETworking“ platforma, koja je otvorila nacionalni dijalog za unapređenje kvaliteta podrške zapošljivosti mladih, okupila je preko 120 predstavnika Vlade Republike Srbije, EU delegacije, javnih institucija, organizacija civilnog društva, biznis sektora i medija.

NACIONALNA ONLINE KONFERENCIJA “PREDSTAVLJANJE ONE- STOP- SHOP MODELA ZA ZAPOŠLJIVOST MLADIH“
.

MEĐUSEKTORSKA SARADNJA KAO REŠENJE PITANJA ZAPOŠLJIVOSTI MLADIH

Konferenciju „Predstavljanje one- stop- shop modela za zapošljivost mladih“ je organizovala nevladina organizacija Forum MNE, u okviru projekta “Moja karijera na putu do heroja - jačanje mreže organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za sprovođenje integrisanog modela usluga za zapošljivost mladih i buduće poslove 4.0 digitalne revolucije“.

.

NEETworking – Nacionalna konferencija o kvalitetu podrške NEET mladima

„NEETworking“ platforma, nacionalni dijalog za unapređenje kvaliteta podrške zapošljivosti NEET mladih, održaće se 15. decembra 2020, od 10 do 13:30 časova. Konferenciju organizuju Centar za omladinski rad, Fondacija Ane i Vlade Divac i Beogradski centar za ljudska prava.

Online Konferencija MNE
.

NACIONALNA ONLINE KONFERENCIJA “PREDSTAVLJANJE ONE- STOP- SHOP MODELA ZA ZAPOŠLJIVOST MLADIH“

Forum MNE organizuje online konferenciju „Predstavljanje one-stop-shop modela za zapošljivost mladih“.

Države

  • Nema kategorija