Kategorija

Srbija

.

02hero: put do posla u IT industriji

Projekat „Moja karijera na putu do heroja“ osmišljen je sa ciljem da mladima pomogne da pronađu posao u IT industriji kroz kurseve digitalnih veština, mekih i prenosivih veština i karijernog savetovanja.

.

PRELIMINARNI REZULTATI PRODUŽENOG POZIVA ZA DODELU SREDSTAVA ZA SRBIJU

Objavljeni su preliminarni rezultati produženog poziva za dodelu sredstava za implementaciju modela integrisanih usluga (engl. one-stop-shop) za povećanje zapošljivosti mladih za Srbiju.

.

IZMENJENI PRELIMINARNI REZULTATI ZA SRBIJU

Usled tehničkih poteškoća, sve pristigle prijave za implementaciju modela integrisanih usluga za Srbiju nisu istovremeno obrađene i iz tog razloga proces evaluacije i selekcije svih prijava ponovo je sproveden.

.

PRODUŽENJE ROKA ZA DODELU GRANTOVA

Produžava se rok za podnošenje prijava projektnih predloga za dodelu sredstava za implementaciju modela integrisanih usluga (engl. one-stop-shop) za povećanje zapošljivosti mladih.

.

PRELIMINARNI REZULTATI POZIVA ZA DODELU SREDSTAVA

Objavljeni su preliminarni rezultati poziva za dodelu sredstava za implementaciju modela integrisanih usluga (engl. one-stop-shop) za povećanje zapošljivosti mladih.

.

Rezultati istraživanja za podizanje kapaciteta zapošljivosti NEET mladih

Istraživanje potreba aktera za implementaciju integrisanih usluga za zapošljivost NEET mladih sa fokusom na 4.0. industrijsku revoluciju.

.

Treba umrežiti sve postojeće resurse i kreirati inovativne i integrisane usluge za NEET mlade

„NEETworking“ platforma, koja je otvorila nacionalni dijalog za unapređenje kvaliteta podrške zapošljivosti mladih, okupila je preko 120 predstavnika Vlade Republike Srbije, EU delegacije, javnih institucija, organizacija civilnog društva, biznis sektora i medija.

.

NEETworking – Nacionalna konferencija o kvalitetu podrške NEET mladima

„NEETworking“ platforma, nacionalni dijalog za unapređenje kvaliteta podrške zapošljivosti NEET mladih, održaće se 15. decembra 2020, od 10 do 13:30 časova. Konferenciju organizuju Centar za omladinski rad, Fondacija Ane i Vlade Divac i Beogradski centar za ljudska prava.