CEM

Preko 20 godina Centar za edukaciju mladih neprestano radi na izgradnji društva Bosne i Hercegovine u skladu sa demoktratskim vrednostima koje građanima garantuju pravo da aktivno učestvuju u procesima društvenog razvoja. Vođeni ovom idejom, osnažujemo pojedince, ali i organizacije civilnog društva, javne ustanove i one koji donose odluke, aktivno stvarajući i implementirajući javne politike koje štite prava mladih, žena i dece.

Kako bi postigao ovaj cilj, Centar za edukaciju mladih razvio se u četiri strateška pravca: omladinski rad, javno zagovaranje, obrazovanje i zapošljavanje. Ova varijabilnost omogućila je direktan pristup različitim ciljnim grupama i stvaranje prilagođenih programa i pristupa koji odgovaraju na potrebe svake od ciljnih grupa.

Kako bi mladi bili u prvom planu u društvu, aktivno se bavimo javnim zagovaranjem. Centar za edukaciju mladih jedna je od šest OCD koje su radile na osmišljavanju Fedetarivnog zakona o mladima (usvojenog 2009. godine). Od tada besomučno javno zagovaramo za mlade. Opštinska vlast u Travniku pozvala nas je da sporovidmo stvaranje nove Strategije za mlade (2019-2022).

Razumevši potrebu za edukativnim programima u Bosni i Hercegovini, razvili smo aktivnosti u okrivu formalnog obrazovanja. Preko univerzitetskog kursa „Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici“ Jenčeping Univerziteta, obučili smo i sertifikovali preko 350 novih omladinskih radnika u poslednjih 20 godina.

Naš razvoj omogućio nam je da proširimo rad u novi strateški pravac – zapošljavanje. U skladu sa potrebama mladih, otvorili smo Biznis inkubator 2018. godine. Za manje od godinu dana, osnovali smo lokalni preduzetnički „ekosistem“ i mrežu od 12 startapa. Pored aktivnosti inkubatora, zajedno sa Regionalnom agencijom za razvoj, predvodimo proces uspostavljanja Lokalnog partnerstva za zapošljavanje.

Danas je Centar za edukatciju i mlade mesto na kom se sastaju organizacije civilnog društva, lokalna vlast, javne institucije, lokalni preduzetnici i svi oni koji žele da razviju svoje ideje, artikulišu svoje potrebe, uspostave veze i partnerstva, dobiju informacije i pozitivno utiču na svoju lokalnu zajednicu.