TOKA

Partneri TOKA

TOKA je neprofitna organizacija koja se bavi razvojem mladih od 2015. godine. Sa preko 20.000 volonterskih sati i sa preko 15.000 alumnista, TOKA besomučno radi na pospešivanju uslova na Kosovu.

Njihova misija je da ubrzaju društvene promene na Kosovu kroz investiranje u mlade, a posebnu pažnju posvećuju mladima iz nepovoljnih sredina, koji nemaju adekvatne uslove da ostvare svoj pun potencijal zbog društveno-ekonomskih, svog pola ili etničkog porekla.

Među mnogim programima i aktivnostima koje je organizovala TOKA, jedna od najvažnijih je Service-learning, predagoški pristup koji sprovodi društveno koristan rad (community service) sa uputstvima i razmišljanje. Ovaj proces obogaćuje proces učenja, uči o društvenoj odgovornosti i jača zajednice. U ovaj program TOKA je uključila 1.500 mladih od 12-17 godina starosti iz više od 35 škola iz 13 opština na Kosovu.

Ovi mladi su deo volonterskih klubova koji su podržani od strane TOKA-e. Volonterske klubove vode nastavnici ili članovi civilnog društva preko 18 goina, koji su obučeni IMPACT metodologijom koja se zasniva na učenju kroz iskustvo. Samo u 2020. godini, TOKA-i je stiglo preko 500 prijava za volontiranje u sklopu ovog programa u različitim opštinama na Kosovu.

Vizija: Osnaži kosovske mlade, oni su ti koji prave promene – danas, ali i u budućnosti.