Kategorija

Bosna i Hercegovina

Istraživanja u Srbiji i Bosni i Hercegovini

Cilј studija je da doprinesu socio-ekonomskom razvoju i unapređenju prekogranične saradnje Republike Srbije i Bosne i Hercegovine kroz povećavanje potencijala za zapošlјivost, mobilnost i inkluziju najranjivijih grupa mladih, a posebno mladih u NEET statusu (mladi koji nisu zaposleni, nisu i procesu obrazovanja i nisu na obuci ili treningu). Metodološki okvir studija One-stop-shop service for youth entrepreneurship and cross-border partnerships bazira se na modelu „Sve na jednom mestu“, koji podrazumeva istraživanje stavova nekoliko aktera omladinske politike. Sve na jednom mestu ili one-stop-shop model zapošlјavanja mladih ima za cilј jačanje zapošlјivosti i veština najranjivijih grupa mladih, kao što su mladi u NEET statusu, pružajući im podršku u tranzicionom periodu od škole do posla, uz definisanje nekoliko instrumenata.