CZOR

Partneri CZOR

Centar za omladinski rad (CZOR) zalaže se da mladi budu prepoznati kao aktivni članovi društva u Srbiji od svog osnivanja 2001. godine. Koristeći se metodologijom omladinskog rada, CZOR podstiče mlade da preuzmu konstruktivne uloge u razvoju održivih zajednica, radeći na podizanju kapaciteta omladinskih radnika i poboljšanju javnih politika koje utiču na mlade.

CZOR ima dugogodišnje iskustvo u radu sa mladima i sa implementacijom omladinskog rada, koji obuhvata programe i aktivnosti zasnovane na principima neformalnog obrazovanja. CZOR deluje na tri nivoa: pružanje podrške u razvoju omladinske politike, obrazovanje omladinskih radnika u lokalnoj zajednici i državnom i lokalnom nivou i direktan omladinski rad.

Kroz javne politike, CZOR doprinosi stvaranju zdravog i sigurnog okruženja za mlade. CZOR direktno doprinosi u izradi javnih politika koje utiču na mlade od 2002, kroz godine izgradivši brojna partnerstva sa državnim i civilnim sektorom u zemlji, region i Evropi.

U pordršku omladinskim radinicima, CZOR sprovoi različite edukativne programe. „Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici“ je jednogodišnji univerzitetski kurs koji Centar za omladinski rad sprovodi po licenci Jenčeping Univerziteta iz Švedske, sa preko 300 polaznika iz Srbije u poslednjih 10 godina. Trening „Zaštita i sigurnost dece i mladih u omladinskom radu“ edukovao je više od 100 omladinskih radnika/ca u ovoj oblasti, a više od 50 organizacija civilnog društva i kancelarija za mlade je usvojilo politiku zaštite i sigurnosti dece i mladih. Zajedno sa Ministarstvom omladine i sporta, CZOR je deo mreže globalnog obrazovanja.

CZOR doprinosi osnaživanju mladih kroz direktan omladinski rad. CZOR-ov Omladinski klub, Mobilni omladinski klub (MOK) i omladinske razmene pružaju mladima mogućnost da doprinose lokalnoj zajednici.

Pored toga, CZOR sprovodi programe za povećanje zapošljivosti mladih, trenutno implementirajući projekat „Moja karijera na putu do heroja“, koji kroz model integrisanih usluga pruža mladima mogućnost da na jednom mestu steknu sve veštine koje bi im bile potrebne za zaposlenje. Projekat je prvo sproveden lokalno, u Novom Sadu, a danas se projekat sprovodi regionalno, u pet partnerskih zemalja istovremeno.