Izveštaj o istraživanju sprovedenom na Kosovu

.

Osnova za istraživanje

ICT sektor se rapidno širi na Zapadnom Balkanu, a njegov uticaj je sve vidljiviji i u Republici Kosovo. ICT sektor je jedan od najrazvijenih na Kosovu, zbog čega igra značajnu ulogu u ekonomskom rastu. Uprkos prilikama koje ovaj sektor otvara, primetan je nedostatak radne snage koja će odgovoriti na potrebe tržišta zbog nedostatka mekih veština i praktičnog iskustva.

Next Generation Networks (NGN) institut sproveo je istraživanje kako bi se identifikovali nedostaci u kompetencijama NEET populacije (mladih koji nisu zaposleni, niti u procesu sticanja obrazovanja ili obuke) u skladu sa potrebama IT kompanija i malih i srednjih preduzeća, organizacija civilnog društva i državnih institucija. Istraživanje služilo je kao osnova za razvijanje modela integrisanih usluga (one-stop-shop) za povećanje zapošljivosti NEET mladih, kako bi stekli znanja i veštine koje će im pomoći da nađu posao u ICT sektoru na lokalnom i internacionalnom nivou. Model podrazumeva kurseve predusetništva, karijerno savetovanje i digitalne veštine.

U sprovedenom istraživanju je učestvovalo:

  • 30 IT kompanija i malih i srednjih preduzeća,
  • 101 predstavnika NEET populacije,
  • 23 organizacija civilnog društva,
  • 5 državnih isnstitucija i/ili njihovih predstavnika.

Učesnici su nasumično odabrani i njihovi odgovori su prikupljeni korišćenjem CAPI metode.

Glavni zaključci

Prvi deo istraživanja „Zapošljivost i prilike za zaposlenje“, ukazuje na to 84% IT kompanija i malih i srednjih preduzeća na Kosovu namerava da zaposli nove radnike u narednih 12 meseci. 73% njih nudi fiksni ugovor, od kojih 43% nudi kratkoročni ugovor, a 30% ugovore na duže. 4% njih ima programe prakse nakon kojih postoji mogućnost za zaposlenjem. Najveći problemi sa kojima se suočavaju IT kompanije i mala i srednja preduzeća tokom regrutacije mladih su: zahtev za većom platom, nedostatak traženih veština, nedostatak iskustva. Itraživanje je pokazalo da se NEET populacija konstantno prijavljuje za poslove. Najčešće do posla dolaze preko: portala za zaposlenje, društvenih mreža, prijatelja i porodice i putem sopstvene inicijative. Po pitanju uključivanja OCD u projekte koji se sprovode za NEET populaciju, istraživanja pokazuju da OCD najčešće učestvuju u obukama i mentorstvu praćenim zagovaranjem.

Drugi deo istraživanja „Formalno i neformalno obrazovanje“, analizira ono što NEET populacija uči u skladu sa digitalizacijom u sklopu obrazovnog sistema. Istraživanje je pokazalo da je neophodno kombinovati obrazovni sistem sa profesionalnim studijama. Istraživanje uklazuje na to da 56,4% NEET populacije nije imalo dodirnih tačaka sa najnovijim tehnološkim pomacima Četvrte industrijske revolucije. Razlozi su neaktuelna literatura (64,4%), nepostojanje istraživačkih laboratorija (53,5%) i nekompetentnog obrazovnog kadra (51,5%).

Treći deo istraživanja analizira tražene i stečene veštine ICT sektora. Istraživanje je pokazalo da bi IT kompanije i mala i srednja preduzeća zaposlila nekoga ko ima osnovne veštine kao što su rukovođenje vremenom, znanje korišćenja Microsoft Office programa, društvene mreže ili osnovno poznavanje korišćenja kompjutera. S druge strane, što se tiče programiranja, IT kompanije i mala i srednja preduzeća sve više traže poznavanje HTML/CSS-a, zatim JavaScript-a, Node.js/Angular.js i PH/PHPoC. IT kompanije i mala i srednja preduzeća ističu da su preduzetničke veštine korisne. Istraživanja ukazuju da IT kompanije i mala i srednja preduzeća zahtevaju meke veštine kao što su kritičko razmišljanje, problem solving i emotivna inteligencija. Prilikom zaposlenja je prethodno iskustvo IT kompanijama i malim i srednjim preduzećima veoma bitno. Kritičko razmišljanje, prezentacione evštine i veštine rešavanja problema su u top tri mekih veština koje NEET mladi žele da steknu za zaposlenje. Istraživanje ukazuje da je profesionalno usavršavanje neophodno kako bi se NEET mladi zaposlili.

 

U četvrtom delu istraživanja ispituje se učešće IT kompanija i malih i srednjih preduzeća, NEET mladih i OCD u programima obuke. Istraživanje je pokazalo da IT kompanije i mala i srednja preduzeća i NEET populacija učestvuju u različitim programima obuke, a da bi OCD želele da učestvuju u obukama kako bi podigli kapacitete NEET populacije za zaposlenje u ICT sektoru. Neki od OCD bi takođe ponudili neplaćene stručne prakse NEET populaciji. Veći broj zaposlenih u OCD i pružanje više programa obuke OCD najznačajniji su faktori u podizanju kapaciteta OCD da sprovode aktivnosti u korist povećanja zapošljivosti mladih. Uz to, istraživanje ukazuje da postoji saradnja između OCD i državnih organa.

Preporuke

  1. IT kompanije i mala i srednja preduzeća bili bi sremni da zaposle nove radnike u narednih 12 meseci. NEET populacija je veoma zainteresovana da učestvuje u programima obuke, ali bi poslodavci morali da ponude plaćene prakse, a ne samo poslove na puno radno vreme.
  2. IT kompanijama i malim i srednjim preduzećima treba pružiti podršku kako bi napravili infrastrukturu u skladu sa potrebama Četvrte industrijske revolucije i digitalizacije. Literatura koja se obrađuje u školama moja da se prilagodi tehnološkom razvoju u okviru ICT sektora.
  3. OCD moraju više da učestvuju u zagovaranju i programima obuke mladih za potrebe ICT sektora.
  4. NEET populaciji treba usmerenje prilikom odabira programa obuke u skladu sa njihovim kompetencijama.
  5. Mladi misle da su obuke najznačajniji faktor u dolasku do posla, dok IT kompanije i mala i srednja preduzeća smatraju da je prethodno iskustvo od najvećeg značaja. Potrebno je uskladiti mišljenja NEET mladih sa potrebama poslodavaca.