Crna Gora

Važni datumi

Poziv otvoren

15.avgust- 30. septembar

Intervjui

Tokom oktobra

Potpisivanje ugovora

26- 31. oktobar

Program obuka

Novembar 2021- maj 2022