Multisektorski pristup u svrhu povećanja zapošljivosti mladih

.

4. februara 2021. YSC održao je nacionalnu konferenciju u Albaniji „Prezentacija One-stop-shop modela integrisanih usluga za zapošljivost mladih“ u okviru projekta „Moja karijera na putu do heroja“.

Konferencija je okupila predstavnike iz vlade Albanije, javnih institucija, organizacija civilnog društva, biznis sektora i medija kako bi diskutovali na temu zapošljivosti mladih u Albaniji i inovativnim metodama za rešavanje problema koji nastaju u okviru ove oblasti.

Preko 100 učesnika upoznalo se sa rezultatima istraživanja u Albaniji u vezi sa zapošljivošću mladih i inovativnog One-stop-shop modela zapošljivosti mladih.

Izvršna direktorka YSC-a, Mimoza Ikonomi, otvorila je onlajn konferenciju predstavljajući projekat i njegove ciljeve. Naglasila je da na izgradnji kapaciteta mladih treba da radi više aktera, kako unutar obrazovnih institucija, tako i van njih. Pomenula je da orgnizacije civilnog sektora u Albaniji igraju značajnu ulogu time što se fokusiraju na neformalno obrazovanje, kroz različite kurseve, treninge i druge aktivnosti u lokalnoj zajednici kako bi se podigli kapaciteti mekih veština mladih.

Potom je Ministarka obrazovanja, omladine i sporta, Aspasjana Kongo, predstavila programe i politike posvećene mladima u okviru ovog ministarstva. Ona je pomenula da konkretko u okviru strategije za mlade NEET kategorije ne postoji dovoljno konkretan plan obuka i promocije ponuda za zaposlenje. Pažnju ovoj temi će Ministarstvo obrazovanja, omladine i sporta posvetiti sledećim akcionim planom u predstojećim godinama, 2021-2025.

Tokom svog govora, izvršna direktorka Nationalnog omladinskog kongresa, Dafina Peci, rekla je da zapošljivost mladih ljudi treba da bude prioritet kako vladi, tako i svakom od aktera koji doprinose ekonomiji zemlje. „Interdisciplinarni okrugli stolovi trebalo bi da budu polazna osnova za zajedničke planove za unapređenje zapošljavanja“, dodala je.

Nacionalnu omladinsku agenciju predstavila je direktorka Kleina Kasanai, koja je istakla da će zapošljivost mladih biti glavni prioritet ove agencije.

Danjel Guce, direktor programa u ovkriu SME Albanija predložio je da biznis zajednica doprinosi osposobljavanju kompetencija mladih ne samo kroz stručne prakse, nego i kroz kontinuirane konsultacije sa drugim akterima kao što su institucije za obrazovanje, lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, i sami mladi.

Prezentacija One-stop-shop modela

Drugi deo konferencije obuhvatao je predstavljanje istraživanja, glavnih zaključaka i preporuka istraživača, Daline Jashari.

Potom je projektni koordinator, Gentjan Hajdari, predstavio One-stop-shop model, koji mladima pruža obrazovanje u oblasti digitalnih, mekih i esencijalnih veština, kao i preduzetništva karijernog savetovanja i umrežavanja sa poslodavcima. „50 NEET mladih pratiće program ovog modela, podeljeni u dve grupe u zavisnosti od pređašnjih digitalnih veština“.

Objasnio je da se ovaj model razvio u skladu sa potrebama NEET mladih i tržišta rada u skladu sa rezultatima istraživanja koji su sproveli stručnjaci iz različitih oblasti.

Potom su stručnjaci ukratko predstavili usluge modela, koje uključuju:

  1. Dosezanje mladih
  2. Prenosive veštine
  3. Kurs digitalnih veština
  4. Kurs preduzetničkih veština
  5. Onlajn tutorijale za digitalne veštine
  6. Karijerno savetovanje

Na kraju je projektni koordinator pomenuo da model ima za cilj da mladi iz obrazovanja pređu na tržište rada, pružajući im pun spektar usluga na jednom mestu.

Panel diskusija

U ovom delu učesnici su mogli da se priključe, davajući sugestije i komentare kako bi se One-stop-shop model unapredio. Istaknuta je potreba da se mladi ciljne grupe u okviru lokalnih zajednica Albanije više uključe u ovaj projekat.

Jedan od učesnika smatra da je model adekvatan za povećanje zapošljivosti mladih zbog toga što javne politike često nisu u skladu sa pravim potrebama mladih i izazovima i nedostatkom indentifikacije njihovih socio-ekonomskih potreba i očekivanja u domenu zapošljavanja.

Aktivnost je deo regionalnog projekta pod nazivom “Moja karijera na putu do heroja- jačanje mreže organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za sprovođenje integrisanog modela usluga za zapošljivost mladih i buduće poslove 4.0 digitalne revolucije“, koji u Albaniji sprovodi Youth for social change- YSC u saradnji sa Centrom za omladinski rad (Srbija), Forum mladi i neformalna edukacija- Forum MNE (Crna Gora), Centar za edukaciju mladih – CEM (BiH), TOKA (Kosovo 1244/99), uz finansijsku podršku  Evropske Unije, a implementaciju projekta podržali su po zemljama: Crna Gora – Ministarstvo javne uprave Republike Crne Gore; Srbija – Vlada Švajcarske u okviru projekta „Znanjem od posla – E2E“, koji ispred Vlade Republike Srbije, sprovodi Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU).