NACIONALNA ONLINE KONFERENCIJA “PREDSTAVLJANJE ONE- STOP- SHOP MODELA ZA ZAPOŠLJIVOST MLADIH“

.
Online Konferencija MNE

Forum MNE organizuje online konferenciju „Predstavljanje one-stop-shop modela za zapošljivost mladih“.

Konferencija će se održati 09.12.2020. sa početkom u 10h.

Događaj je posvećen značaju multisektorskog pristupa u podsticanju zapošljavanja mladih sa posebnim akcentom na ulogu OCD-a.

Biće predstavljeni rezultati Studije mapiranja i one- stop- shop model za zapošljivost mladih koji će se sprovoditi tokom naredne 3 godine, pri čemu će biti govora o ulogama različitih sektora i predstojećim aktivnostima.

Dio konferencije će predstavljati prostor za učesnike da daju svoje komentare u cilju unapređenja modela.

Aktivnost je dio regionalnog projekta pod nazivom “Moja karijera na putu do heroja- jačanje mreže organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za sprovođenje integrisanog modela usluga za zapošljivost mladih i buduće poslove 4.0 digitalne revolucije“, koji sprovodi Centar za omladinski rad (Srbija) u saradnji sa Forum mladi i neformalna edukacija- Forum MNE (Crna Gora), Centar za edukaciju mladih – CEM (BiH), TOKA (Kosovo 1244/99), Youth for social change- YSC (Albania), uz finansijsku podršku  Evropske Unije, a implementaciju projekta podržali su po zemljama: Crna Gora – Ministarstvo javne uprave Republike Crne Gore; Srbija – Vlada Švajcarske u okviru projekta „Znanjem od posla – E2E“, koji ispred Vlade Republike Srbije, sprovodi Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU);