NEETworking – Nacionalna konferencija o kvalitetu podrške NEET mladima

.

Centar za omladinski rad, u saradnji sa Fondacijom Ane i Vlade Divac i Beogradskog centra za ljudska prava, kao odgovor na potrebu za nacionalnim dijalogom za unapređenje kvaliteta podrške zapošljivosti NEET mladih, organizuje „NEETworking“ platformu, koja će se održati onlajn, 15. decembra 2020, od 10 do 13:30 časova.

Mladi NEET kategorije su oni mladi nisu u sistemu obrazovanja, radnom odnosu, niti u sistemu obuke, a istraživanja pokazuju da bi oni trebalo biti prepoznati kao posebna kategorija teže zapošljivih. Cilj nacionalnog dijaloga je unapređenje sistema podrške mladima koji pripadaju NEET kategoriji, i to kroz vizuru javnih politika, poboljšanja međusektorske saradnje i inovativnih modela rada.

Nacionalni dijalog je otvara priliku za razmenu iskustava između organizacija civilnog društva, biznis sektora, državnih institucija i resornih ministarstava, o izazovima sa kojima se susreću NEET mladi u Srbiji, primerima dobre prakse i prilagođavanju pristupa rada promenama koje donosi globalna pandemija KOVID-19.

Konferenciju će otvoriti Ambasador i šef delegacije Evropske unije u R. Srbiji, Nj.E. Sem Fabrici i predstavnik/ca Vlade Republike Srbije.

Pozivamo vas da učestvujete u nacionalnoj konferenciji, i date svoj doprinos dijalogu o kvalitetu podrške NEET mladima. Molimo vas da popunite prijavu koja se nalazi na ovom linku, kao i da odaberete učešće u jednoj od ponuđenih radnih grupa. Prijave su otvorene do 13.12.2020, a link za događaj biće vam dostavljen naknadno.

Nacionalni dijalog o kvalitetu podrške NEET mladima podržali su Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo za finansije Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije i EU info centra i Vlada Švajcarske u okviru projekta „Znanjem od posla – E2E“, koji ispred Vlade Republike Srbije, sprovodi Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU).

„NEETworking“ platforma je deo regionalnog projekta pod nazivom “My Career from Zero to Hero- jačanje mreže organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za sprovođenje modela integrisanih usluga za zapošljivost mladih i buduće poslove 4.0 digitalne revolucije“, koji sprovodi Centar za omladinski rad (Srbija) u saradnji sa Forum mladi i neformalna edukacija- Forum MNE (Crna Gora), Centar za edukaciju mladih – CEM (BiH), TOKA (Kosovo[1]), Youth for social change- YSC (Albanija).Projekat je finansiran od strane Evropske Unije, a implementaciju projekta podržali su po zemljama: Srbija – Vlada Švajcarske u okviru projekta „Znanjem od posla – E2E“, koji ispred Vlade Republike Srbije, sprovodi Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU); Crna Gora – Ministarstvo javne uprave Republike Crne Gore.

[1] Kosovo se navodi u kontekstu Rezolucije o sigurnosti Ujedinjenih nacija 1244 (1999).