Onlajn nacionalna konferencija „Moja karijera na putu do heroja“

.

TOKA organizuje onlajn konferenciju na Kosovu pod nazivom „Moja karijera na putu do heroja“ podeljenu u dva dela:
Prva sesija: Izazovi u zaposlenju mladih
Druga sesija: Moguća rešenja za zaposlenje mladih

Konferencija će se održati 28. januara u 9:30.

Penalisti konferencije su:

  1. Darsej Rizaj suosnivač i tehnički direktor StarLabs-a i izvršni direktor Digital School-a.
  2. Çelik Niman je izvršni direktor softverske kompanije Frakton, radi i kao konsultant.
  3. Arianit Fazliu je suosnivač i izvršni direktor softverske kompanije Kutia.
  4. Armend Berisha je kreativni direktor United Pixels.

Konferencija će se baviti značajem multisektorskog pristupa kod zapošljavanja mladih, posebno ističući važnu ulogu koju igraju organizacije civilnog društva.

U okviru ovog projekta, Next Generation (NGN) Institut sproveo je istraživanje na Kosovu, kako bi se identifikovali propusti u zaposlenju mladih i razvijanju veština među NEET mladima, IT kompanija, malih preduzeća i organizacija civilnog društva. Predstaviće se zaključci istraživanja i one-stop-shop model integrisanih usluga koji će se implementirati u naredne tri godine.

Tokom konferencije, učesnici će imati priliku da učestvuju u diskusiji o izazovima i rešenjima za zaposlenje mladih na Kosovu.

Aktivnost je deo regionalnog projekta pod nazivom “Moja karijera na putu do heroja- jačanje mreže organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za sprovođenje integrisanog modela usluga za zapošljivost mladih i buduće poslove 4.0 digitalne revolucije“, koji na Kosovu sprovodi TOKA u saradnji sa Centrom za omladinski rad (Srbija), Forum mladi i neformalna edukacija- Forum MNE (Crna Gora), Centar za edukaciju mladih – CEM (BiH) i  Youth for social change- YSC (Albanija) uz finansijsku podršku  Evropske Unije, a implementaciju projekta podržali su po zemljama: Crna Gora – Ministarstvo javne uprave Republike Crne Gore; Srbija – Vlada Švajcarske u okviru projekta „Znanjem od posla – E2E“, koji ispred Vlade Republike Srbije, sprovodi Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU).