Kategorija

Crna Gora

.

02hero: put do posla u IT industriji

Projekat „Moja karijera na putu do heroja“ osmišljen je sa ciljem da mladima pomogne da pronađu posao u IT industriji kroz kurseve digitalnih veština, mekih i prenosivih veština i karijernog savetovanja.

.

PRELIMINARNI REZULTATI PRODUŽENOG POZIVA ZA DODELU SREDSTAVA ZA CRNU GORU, KOSOVO I BIH

Objavljeni su preliminarni rezultati produženog poziva za dodelu sredstava za implementaciju modela integrisanih usluga (engl. one-stop-shop) za povećanje zapošljivosti mladih za Crnu Goru, Kosovo i Bosnu i Hercegovinu.

.

PRODUŽENJE ROKA ZA DODELU GRANTOVA

Produžava se rok za podnošenje prijava projektnih predloga za dodelu sredstava za implementaciju modela integrisanih usluga (engl. one-stop-shop) za povećanje zapošljivosti mladih.

.

PRELIMINARNI REZULTATI POZIVA ZA DODELU SREDSTAVA

Objavljeni su preliminarni rezultati poziva za dodelu sredstava za implementaciju modela integrisanih usluga (engl. one-stop-shop) za povećanje zapošljivosti mladih.

.

Nacionalni izvještaj u skladu sa rezultatima istraživanja sprovedenog u Crnoj Gori

U Crnoj Gori u sklopu projekta „Moja karijera na putu do heroja” sprovedeno je istraživanje u okviru kog su ispitani stavovi NEET mladih, predstavnika IT-a i malih i srednjih preduzeća  i organizacija civilnog društva, ali i predstavnici državne i lokalne administracije koji su relevantni kada je u pitanju zapošljivost mladih.

.

INFO SESIJA – DODELA SREDSTAVA ZA IMPLEMENTACIJU MODELA ZA ZAPOŠLJIVOST MLADIH U CRNOJ GORI

Forum mladi i neformalna edukacija (Forum MNE) organizuje informativnu sesiju u okviru Poziva za dostavljanje prijedloga za sprovođenje one-stop-shop modela za zapošljivost mladih 31.03.2021. sa početkom u 12h.

.

MEĐUSEKTORSKA SARADNJA KAO REŠENJE PITANJA ZAPOŠLJIVOSTI MLADIH

Konferenciju „Predstavljanje one- stop- shop modela za zapošljivost mladih“ je organizovala nevladina organizacija Forum MNE, u okviru projekta “Moja karijera na putu do heroja - jačanje mreže organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za sprovođenje integrisanog modela usluga za zapošljivost mladih i buduće poslove 4.0 digitalne revolucije“.

.

NACIONALNA ONLINE KONFERENCIJA “PREDSTAVLJANJE ONE- STOP- SHOP MODELA ZA ZAPOŠLJIVOST MLADIH“

Forum MNE organizuje online konferenciju „Predstavljanje one-stop-shop modela za zapošljivost mladih“.