Kategorija

Kosovo

.

02hero: put do posla u IT industriji

Projekat „Moja karijera na putu do heroja“ osmišljen je sa ciljem da mladima pomogne da pronađu posao u IT industriji kroz kurseve digitalnih veština, mekih i prenosivih veština i karijernog savetovanja.

.

PRELIMINARNI REZULTATI PRODUŽENOG POZIVA ZA DODELU SREDSTAVA ZA CRNU GORU, KOSOVO I BIH

Objavljeni su preliminarni rezultati produženog poziva za dodelu sredstava za implementaciju modela integrisanih usluga (engl. one-stop-shop) za povećanje zapošljivosti mladih za Crnu Goru, Kosovo i Bosnu i Hercegovinu.

.

PRODUŽENJE ROKA ZA DODELU GRANTOVA

Produžava se rok za podnošenje prijava projektnih predloga za dodelu sredstava za implementaciju modela integrisanih usluga (engl. one-stop-shop) za povećanje zapošljivosti mladih.

.

PRELIMINARNI REZULTATI POZIVA ZA DODELU SREDSTAVA

Objavljeni su preliminarni rezultati poziva za dodelu sredstava za implementaciju modela integrisanih usluga (engl. one-stop-shop) za povećanje zapošljivosti mladih.

.

Izveštaj o istraživanju sprovedenom na Kosovu

Istraživanje je sprovedeno kako bi se identifikovali nedostaci u kompetencijama NEET populacije u skladu sa potrebama IT kompanija i malih i srednjih preduzeća, organizacija civilnog društva i državnih institucija na Kosovu.

.

One-stop-shop model: Inovativni stimulus za zaposlenje mladih u ICT sektoru

Konferenciju „Moja karijera na putu do heroja“ organizovala je nevladina organizacija TOKA u okviru regionalnog projekta „Moja karijera na putu do heroja“.

.

Onlajn nacionalna konferencija „Moja karijera na putu do heroja“

TOKA organizuje onlajn konferenciju na Kosovu pod nazivom „Moja karijera na putu do heroja“ 28. januara u 9:30h.